Medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund – våren 2023

fredag 26. mai
kl. 18:13
Pris: Gratis

Velkommen til medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund. Dette er organisasjonens høyeste demokratiske organ hvor studenter i Oslo er velkomne til å bidra til utviklingen av Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund. På dette møtet skal det blant annet velges nye styremedlemmer samt styreleder, behandle lovendringsforslag og mer, så bli med og bruk din stemme! Alle aktive medlemmer i Det Norske Studentersamfund samt alle SiO-registrerte studenter har møte-, tale, forslags- og stemmerett.

Vi ber alle som vet at de kommer registrerer seg på påmeldingsskjemaet her: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdQUlP…/viewform…

Har du forslag til lovendringer? Send inn forslag via dette skjemaet: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScFLLWgH99…/viewform…

I denne mappen finner du innkalling og relevante dokumenter til møtet: https://drive.google.com/…/1EkkOtMjb0R478cOVSmUsjl4TjYL…

Mappen blir oppdatert med oppdaterte sakslister og relevante dokumenter fortløpende, med første innkalling publisert 26. April.

Spørsmål eller innspill kan sendes til styreleder Olav på formand@studentersamfundet.no

Les utlysninger med hva de forskjellige vervene innebærer her: https://drive.google.com/…/1f672lvyqNcmPKZXfFzP94…

Hvis du ønsker å stille til valg kan du melde din interesse i dette skjemaet, så tar vi i valgkomiteen kontakt: https://forms.gle/oAQkTHBRF48DiY1S9