Med ytringsfriheten i tvangstrøye – en samtale med Knut Olav Åmås

Marius Ytredal Upop
mandag
2.
februar
2015
klokken
18.00
Biblioteket Gratis

I Norge lever vi i en spesielt privilegert situasjon hva gjelder ytringsfrihet. Ser man bort fra truslene som religiøs og politisk ekstremisme fører med seg, er vi i Norge heldige – sammenlignet med over halve verdens befolkning som lever uten eller med sterkt begrenset ytringsfrihet. Men også her i landet har vi flere forhold som begrenser den.

I forbindelse med Krenk 2015 gjester Knut Olav Åmås Kulturutvalget for å snakke om en ytringsfrihet under sterkt press og hvilke utfordringer og begrensninger vi står overfor.