Livet – intensjon eller evolusjon?

Hilde Rui Akademisk Vorspiel
fredag
21.
april
2017
klokken
18.00
Betong gratis

Siden Charles Darwin skrev boken «Artenes opprinnelse» i 1859 har evolusjonsteorien gjennom naturlig seleksjon blitt rådende konsensus i akademia om hvordan arter oppstod og utviklet seg. I enkelte miljøer, er derimot teorien fortsatt kontroversiell og omdiskutert.

I følge SSB er det 500 000 evolusjonsnektere i Norge. Intelligent design fremholder at noen trekk ved livet er best forklart gjennom intensjon, heller enn naturlig seleksjon. Men hva er egentlig Intelligent design? Hvilke grunner har man til helt eller delvis å avvise evolusjonsteorien? Og holder disse påstandene vann i møte med en biolog?

Akademisk vorspiel inviterer Intelligent design-tilhenger og professor emeritus i urologi Kjell Tveter og biolog Dag O. Hessen for en samtale om evolusjon.”

Ordstyrer for kvelden er Kai Erik Westergaard. Kai studerer religionshistorie ved UiO. Tidligere har han holdt arrangementer som “Hva er sannhet?” og “Eksisterer Gud?”.