Lanseringsfest GJENSTANDER: Fortid med Collecting Norden

torsdag 8. juni
kl. 17:00
Pris: Gratis

Historietidsskriften Fortid inviterer til lanseringsfest for Fortids nyeste utgave GJENSTANDER, i samarbeid med forsknings- og formidlingsprosjektet Collecting Norden.

Arrangementet finner sted i GALLERIET (1. etg), vegg-i-vegg med Glassbaren.

Vi gleder oss til en spennende panelsamtale med deltakere tilknyttet Collecting Norden, og vår egen Lucas Wenk-Wolff. Etterpå blir det quiz!

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Dørene åpner kl. 17:00
Samtalen innledes kl. 17:30
________________________________________

Panelet består av:

Ulrike Spring (professor i historie ved UiO, og prosjektleder i Collecting Norden)

Janicke Stensvaag Kaasa (førsteamanuensis i nordisk litteratur ved UiO, og medprosjektleder i Collecting Norden)

Hans Arne Nakrem (professor ved Naturhistorisk Museum, og deltaker i Collecting Norden)

Randi Skjerstad (førstekonsulent HF-fakultetsadministrasjonen, NTNU)

Adine Ødegård Lexow (Mastergrad i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv, UiO)

Lucas Wenk-Wolff (masterstudent i historie, UiO)

Med innledning fra Tore Rem fra UiO:Norden.

Ordstyrer: Anita D. H. Ngo
________________________________________

Om Collecting Norden:

«Collecting Norden» er et tverrfaglig og pedagogisk forsknings- og formidlingsprosjekt. Forskere og museumsansatte fra humaniora og naturvitenskapene ved UiO og partnerinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark deltar i prosjektet.

Vi tar utgangspunkt i samlinger av kultur- og naturgjenstander og undersøker hvilken kunnskap om Norden gjenstandene kan gi oss.

For mer informasjon les her