Kunstig intelligens

fredag 21. mars 2014
kl. 19:00
Pris: Gratis

Kunstig intelligens kan sies å være en menneskeskapt intelligent aktør, som kan behandle informasjon og på bakgrunn av dette gjøre egne valg. Innenfor informatikken har man lenge jobbet med å utvikle intelligente systemer. Det Akademiske Vorspielet skal handle om de logiske og teknologiske mulighetene og utfordringene informatikeren står overfor i sin ambisjon om å utvikle en kunstig intelligens.