Kulturutvalget på Akademika | Religiøse barneskoler

hakonss Debatt
onsdag
29.
januar
2014
klokken
12.00
Annetsteds Gratis

Burde alle barn gå på en skole fri for religiøs forkynnelse?

Mange barn går på en religiøs friskole, det vil si at de blir opplært til en spesifikk tro på skolen. Siden skolen og hjemmet er der de fleste barn fårde fleste av sine impulser kan man spørre seg om det er rimelig at foreldre skal kunne bestemme at barna deres skal opplæres i tro også på skolen. På den annen side kan man spørre seg om ikke foreldre skal kunne skjerme barna sine fra andre livssyn enn deres eget.

Kulturutvalget inviterer til Akademika, der debatten setter sterke prinsipper om barns rettigheter og religionsfrihet blir opp mot hverandre.

Panel:
Lars Petter Helgestad, Human-etisk forbund
Torgeir Flateby, Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

Se studentersamfundet.no for oppdateringer.