Kulturutvalget på Akademika | Reiselitteratur da, nå og videre

hakonss Foredrag
tirsdag
13.
mai
2014
klokken
12.00
Annetsteds Gratis

Hvordan mennesker foretar reiser har forandret seg på mange måter og det samme har måten disse reisene blir dokumentert på. Torbjørn Færøvik har selv skrevet flere reiseskildringer og kommer til å snakke om reiselitteraturens betydning, i fortid og fremtid. Finnes det en oppskrift på “den gode reiseskildring””