Kulturstaten: Hva slags kultur vil vi egentlig ha?

onsdag 26. mars 2014
kl. 19:00
Pris: Gratis

Fra regjereringen er det uttalt at man ønsker å åpne opp for at kulturen kan støttes mer av det private næringsliv, og at staten bør unngå å legge føringer på hva slags kultur folket bør like. På venstresiden har det vært et prosjekt å gjøre alle typer kultur tilgjengelig for folket – inkludert den som tidligere ble sett på som for “fin” og “vanskelig” til at flertallet ville forstå den. Har Norge bedrevet overformynderi i den ”gode kultur”?

Panel:
Vanessa Baird, billedkunstner;
Kristian Meisingset, medredaktør i Minerva og forfatter;
Arnfinn Bjerkestrand, 2. nestleder i Kulturrådet;
Tove Karoline Knutsen, Arbeiderpartiet;
Kent Gudmundsen, Høyre