Er kommunereformen en trussel mot lokaldemokratiet?

Mirza Sefo Onsdagsdebatten
onsdag
1.
mars
2017
klokken
18.00
Klubbscenen Gratis

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette mener regjeringa er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Reformen har møtt stor og til dels hard motstand i mange kommuner i landet, og har vært en av de heteste politiske debattene i avisene, på TV og i sosiale medier de siste to årene.

Er kommunereformen en trussel mot lokaldemokratiet, eller er vi sterkere sammen enn alene?