Kjønn deg selv

Spiller ordene vi bruker for å definere oss selv og de rundt oss en rolle? Hva betyr det å se representasjoner av en selv i samfunnet? Fra skjønnlitteratur, til ordbøker, til videospill – seksualitet og kjønn er alltid aktuelle identitetsfaktorer som kanskje mer enn noe annet definerer hvordan en er seg selv.