AVLYST: FILM: Kaddu Beykat

tirsdag 10. desember 2019
kl. 19:00
Pris: 60 / 40
Arrangeres av Cinema Neuf

Arbeid og kjønn i det postkoloniale Senegal utforskes i Safi Fayes første film, både på landsbygda og i Dakar. Denne filmen, som ble forbudt i Senegal, er Safi Fayes debutfilm. I en senegalesisk landsby bor Ngor, som ønsker å gifte seg med Columba. Den manglende stabiliteten i inntekten hans medfører at han ikke klarer å betale medgiften. Han drar til Dakar for å kunne tjene penger, men blir utnyttet der. Fayes etnografiske bakgrunn skinner gjennom i bruken av Serer-bøndenes egne ord og filmens dokudrama-stil.

Ngor, who lives in a Senegalese village, wants to marry Columba. Unfortunately, due to ongoing drought and the fluctuating prices of the groundnuts the villagers produce, Ngor is not able to pay the bride price needed. He goes to Dakar to find work but is exploited there.

Regissør/Director: Safi Faye
Land/Country: Senegal
År/Year: 1976
Spilletid/Running time: 90 min
Format: DVD
Språk/Language: Serer, fransk/Serer, French
Teksting/Subtitles: Engelsk/English