Integreringsdebattens vokabular

fredag 4. mars 2016
kl. 17:0019:00
Pris: Gratis

Kultur og integrering er knyttet nært sammen. Likevel er det ikke åpenbart hvordan vi skal forstå “kultur” og hvilke begreper vi bør benytte oss av i en integreringsdebatt. I denne akademiske samtalen vil vi gi en helhetlig og lettfattelig oversikt over ulike synspunkter som er viktige å inkludere i en integreringsprosess. Dette innebærer å problematisere begreper som “individ”, “gruppe” og “samfunn”.