Hysj! Hvite middelaldrende menn snakker sammen

Mirza Sefo Onsdagsdebatten
onsdag
12.
oktober
2016
klokken
18.00
Biblioteket Gratis

Mange miljøer og grupper er i dag lite synlige i det offentlige ordskiftet, også i saker som gjelder dem selv. Hva skal til for å øke mangfoldet, og hvem har ansvaret for å gjøre det?

Problemstillinger og tema for samtalen er:
– Hvem deltar i det offentlige ordskiftet?
– Hvordan oppleves det å delta i samfunnsdebatten?
– Undersøke hvorfor representasjonen er så dårlig blant minoriteter.
– Med det faktum at 7 av 10 kilder i media er menn, kan vi da gå så langt som å si at kvinner er en minoritet i medie-sammenheng?

Panel: Tove Linnea Brandvik, Afak Afgun, Kadafi Zaman og Arnfinn Midtbøen