Hvorfor gråter jihadister?

fredag 15. april 2016
kl. 19:0021:00
Pris: Gratis

Hvorfor gir hardbarkede jihadister sine fryktede ledere tilnavn som “den gråtende”? Hvorfor er en interesse for drømmetyding og en forkjærlighet for poesi en fellesnevner for jihadister? Er forskning på kulturell praksis i jihadistmiljøer viktig for å forstå og bekjempe dem? Thomas Hegghammer er direktør for terrorforskning ved FFI og professor ved UiO. I 2016 gir han ut bok om temaet. Vi har invitert Hegghammer for å snakke om kulturen i jihadistmiljøer og hvorfor det er viktig å forske på den.