Hva kan Norge være i verden?

onsdag 14. august 2013
kl. 19:0021:00
Pris: Gratis

Hva kan vi lære av erfaringene fra flere tiår med norsk bistand? Hvordan endres forutsetningene for vellykket utviklingshjelp i en tid hvor økonomisk maktskifte er i emning? I 2012 brukte Norge 27 644.2 millioner kroner på bistand, og er en betydelig del av norsk utenriksbudsjett. Spørsmålet står og hviler ikke nødvendigvis på hvorvidt det finnes vilje til til fattigdomsbekjempelse, men på hvordan og med hvilke midler.

I følge forfatterne Leiv Lunde og Henrik Thune, bak “Hva Norge kan være i verden” bør norsk bistandspolitikk slik vi kjenner den i dag avvikles til fordel for en ny ’globaliseringspolitikk’, i møte med det de omtaler som ’den fjerde globale bølgen’. Hva innebærer det? Hvor god kvalitet har det offentlige ordskiftet om bistandspolitikk? Er det hensiktsmessig å dele arbeidet med utvikling- og utenrikspolitikk mellom utviklings-og utenriksminister?

Kulturutvalget inviterer til debatt rundt norsk bistands fremtid.

Panel:

Leiv Lunde, medforfatter av “Hva Norge kan være i verden”
Tore Isungset Støve, sekretær for Handelskampanjen og styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Jarle Simensen, professor emeritus i historie
Sindre Stranden Tollefsen,seksjonsleder for media i Kirkens Nødhjelp…
Arvinn Gadgil, statssekretær i UD