Hva er historisk sannhet?

Nikolai Kristiansen Akademisk Vorspiel Foredrag
fredag
22.
september
2017
klokken
18.00
Biblioteket Gratis

Hva er en historisk sannhet?

Er det vi holder for sant i dag det samme som var sant for 500 år siden? Er det en sannhet at det eksisterte hekser på 1500-tallet bare fordi man trodde de fantes? Skal man se på fortidens overtro og forestillinger som en sannhet i historisk arbeid? Finnes det grenser for hva man kan si er en historisk sannhet og hvor går i så fall den?

Både samtiden og fortiden er preget av forskjellige fortellinger om hvordan verden henger sammen. Et grunnleggende problem med å fremstille fortiden er om det som ble holdt for sant, skal forbli sant når vi skriver i dag. Om en sannhet fra fortiden er beviselig feil i dag, var den en sannhet i det hele tatt?

Vi er så heldige å få med oss Erling Sandmo og Tor Egil Førland som begge er professorer i historie ved UiO for å snakke om deres synspunkter på problemet.

Kveldens ordstyrer er Jakob Kaaby Hellstenius, som studerer historie ved Universitetet i Oslo.