Hun, han og hen – en tredje kjønnskategori?

Er det i det hele tatt mulig å innføre uten at det går flere tiår før den får effekt? Skal “hen” bli en del av den juridiske praksisen i Norge?