Grey Tuesday

tirsdag 13. august 2019
kl. 20:00
Pris: Gratis

Hva betyr kreativitet og originalitet, og hvem definerer disse begrepene? Hva er de konkrete konsekvensene av mangel på en konseptuell klarhet på kreativitet og originalitet? Dette er spørsmålene som interesserer forskergruppen MASHED. For å forsøke å besvare disse spørsmålene skal forskergruppen se på Mashups.

Mashups er en musikksjanger som kombinerer og redigerer annen innspilt musikk til et nytt, og avhengig av hvem du spør, unikt lydspor. Dette kan gjøres ved å kombinere vokalspor fra én innspilling med instrumentalspor fra en annen til en A+B-Mashup, eller ved å kombinere vokal- og instrumentalspor fra flere innspillinger til en Megamix-Mashups. Sosiale media plattformers implementering av algoritmiske reguleringsverktøy har fornyet den langvarige debatten om hvordan en slik musikalsk lånekultur kan forsvares juridisk og hvordan dette påvirker ytringsfriheten.

Programutvalget ved Institutt for musikkvitenskap inviterer Ragnhild Brøvig-Hanssen, Ellis N. Jones og Alan Hui til en åpen samtale om Mashup-musikk, opphavsrett, kreativitet og originalitet. Etter samtalen vil det være åpent for spørsmål fra salen.

Kvelden avsluttes med et tematisert DJ-sett av (TBA).

STED: Teaterscenen (2. etg.)
CC: Gratis.
ID: 20/18 med student-ID.

Finn ut mer om forskningsprosjektet her:

——————————————————–
What do creativity and originality mean, and who defines these concepts? What are the concrete consequences of a lack of conceptual clarity regarding creativity and originality? These are the questions that interest the research group MASHED. To attempt to answer these questions, the research group has identified a particularly interesting case, the Mashup.

Mashups is a music genre that edits and combines previously recorded music into a new, and depending on who you ask, unique audio track. This can be done by combining vocal tracks from one recording with instrumental tracks from another to an A + B Mashup, or by combining vocal and instrumental tracks from multiple recordings to a Megamix Mashup. Social media platforms’ implementation of algorithms intended to block copyright-infringing content has returned to the forefront a long-simmering debate: How can we best balance the incentives of copyright with the purposes and desires of sample-based music in order to protect freedom of expression?

Programutvalget at the Department of Musicology invites Ragnhild Brøvig-Hanssen, Ellis N. Jones and Alan Hui to an open conversation about Mashup music, copyright, creativity and originality. After the conversation, it will be open for questions from the audience.

The event will finish with a themed DJ-set by (TBA).

PLACE: Teaterscenen (2nd floor)
CC: Free.
ID: 20/18 with student-ID.

Read more about the research project here: