Fremtidens flyktning – asyl for alle?

Dagens system gir alle retten til å søke asyl i Norge, men har vi kapasitet til å ta dem imot?