Fotoklubben: Medlemsmøte + Open Slide

Runhild Heggem Møte
mandag
5.
mars
2018
klokken
19.00
Biblioteket Gratis

Møt opp i foajeen kl. 19 og etter det akademiske kvarteret går vi opp i biblioteket. Der blir det først eit kvarters tid med medlemsmøte, før vi finn fram bildene vi vil vise kvarandre under Open Slide.

Det er eit krav frå vedtektene våre at medlemmene i klubben skal møte opp minst 3 gongar i løpet av semesteret. Kan du ikkje komme? Si frå 🙂

Har du bilder du vil ha konstruktiv kritikk på? Ta dei med på minnepinne eller send dei på mail til ein av oss i styret. (Hugs at du kan ta med både analoge og digitale bilder)

(Vi set eit maksimum på 5 bilder per person)

Velkommen til ein kosleg kveld i biblioteket!


Meet up in the foaajee at 7 pm, and after around 15 minuts of waiting for everyone, we go up to the library and have a small members meeting (ca. 15 minuts), before we all find our pictures, to show eachother on the Open Slide.

The members meeting are mandatory for every member of the club to join, at least 3 times a semester. Can’t you be there? Let us know 🙂

Do you have pictures you want to get some constructive critique on? Take them with you on a memory stick or send them on email to one of us in the board. (Remember you can bring both analogue and digital pictures)

(It’s a maximum of 5 pictures each)

Welcome to a nice evening in the library!

 

Om fotoklubben