Forskerdebatt: Hvor skadelig er cannabis?

Mia Langås Flåta Debatt
fredag
26.
oktober
2018
klokken
17.30
Betong Gratis

Foreningen Tryggere Ruspolitikk arrangerer temamøte.
– Hvor skadelig er cannabis og hvilken politikk kan redusere skadene?

Sted: Chateau Neuf: Betong
Dato: Fredag 26.oktober
Tid: Kl.17.30- 20.00

17.30 Ruspolitisk mingling

17.55 Velkomst og introduksjon av Foreningen Tryggere Ruspolitikk

18.00 Hvor skadelig er cannabis?
Professor Svend Davanger

18.30 Hvor skadelig er cannabis?
Forsker Amir Englund

19.00 Pause

19.10 Panelsamtale/debatt:
Hva slags politikk vil begrense skadene mest?

19.45 Skadereduserende råd fra Rusopplysningen.no, fremført av lege Andreas Wahl Blomkvist

19.55- 20.00 Avslutning