Førdefjorden, my little fjorddeponi

Åsne Karlsen Bellika Akademisk Vorspiel
fredag
18.
september
2015
klokken
18.00
Klubbscenen Gratis

I april i år sa regjeringa ja til at gruveselskapet Nordic Mining skal få utvinne mineralet rutil frå Engebøfjellet i Naustdal. Stoffet kan blant anna brukast i produksjonen av titanmetall. Restmassane vil bli deponert i Førdefjorden, noko som vil dekke til sjøbotn og truge heimen til raudlista artar. Spørsmålet om det økonomiske omsynet og samfunnsnytten skal prioriterast framfor miljøomsynet er kontroversielt. Men i kor stor grad er det forsvarleg med fjorddeponi? Og om det kan forsvarast, er det likevel miljøkriminalitet?