[AVLYST] Forbedre boligsituasjonen til de unge!

Elise Daaland Annet
onsdag
11.
mai
2016
klokken
19.00
Betong Kjøp billett (Gratis / Gratis)

DETTE ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST.

 

Vi i Uninite jobber med å forbedre boligsituasjonen til de unge i samfunnet. Sammen med dere ønsker vi å komme frem til gode løsninger vi kan presentere for aktørene nedenfor. Bli med og få muligheten til å påvirke din fremtid innenfor boligmarkedet!

Uninite deltar i et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for IKT og forvaltning, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Innovasjon Norge og SoCentral. Sammen med disse aktørene og 22 andre personer fra ulike fagretninger, bransjer og sektorer går vi sammen for å arbeide med nye løsninger.

Boligprisene er på et farlig høyt nivå, noe som fører til at flere unge må leie. Leieprisene i byene er høye og mange velger derfor bosted utifra tilbud om plass fremfor trivsel og gode boforhold.
– Hvordan kan leiemarkedet forbedres?
– Hvilke tiltak kan vi gjøre for å senke boligprisene?
– Hva skal til for å få et godt boforhold?

Etter arrangementet ønsker vi å åpne baren for å fortsette diskusjonen.

Påmeldingsfrist: 06.05.2016

Dato: 11.05.2016

Uninite på Facebook: http://www.facebook.com/uninite/
Uninite på Linkedin: http://www.linkedin.com/company/uninite
Uninite sin hjemmeside: http://www.uninite.com/