Filmrulltorsdag: For Tors skyld (1982)

Livet i drabantbyen er ikke så idyllisk som det skulle ha vært. I filmen møter vi den unge gutten Tor og hans familie. Faren til Tor drikker, og når han kommer hjem en dag finner han et brev fra moren som forteller at hun har flyttet ut. Tor bestemmer seg for å rømme hjemmefra, og velger å dra til skogs, hvor han slår seg ned på et sted hvor han og faren pleide å dra sammen og ha gode stunder.