Feministisk forum: Mannens abort

torsdag 20. mars 2014
kl. 18:0020:00
Pris: Gratis

Abortspørsmålet er sterkt forbundet med kvinnesak – naturlig nok. Men kjønnsrollene har endret seg siden abortkampen på 70-tallet. Moderne menn sier at “vi er gravide”, slåss med mor om fødselspermisjonen og om omsorgsretten etter samlivsbrudd. Noen menn får seg sågar barn helt på egen hånd, gjennom surrogati. Barnets rett til å ha en far er i vinden, men betyr det at også menn kan få mene noe om abort? Feministisk forum inviterer til samtalekveld om dette temaet. Den siste timen settes av til spørsmål fra publikum.

Innledere er Morten Horn, overlege på nevrologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, og Bodil Røinaas, veileder ved stiftelsen Amathea og snart sexologisk rådgiver. Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide.