Feminisme og islam – to motpoler?

fredag 12. februar 2016
kl. 18:0020:00
Pris: Gratis

Feminisme er et globalt system av ideer, som utfordrer oppfatningen om kvinnelighet, femininitet og maktstrukturer. Det er en global bevegelse på tvers av klasser, religioner og politisk tilhørighet, men likevel har det vært en oppfatning om at islam og feminisme ikke lar seg forene. I dag finnes det en rekke velkjente muslimske feminister som utfordrer denne oppfatningen. Men disse feministene slåss en kamp på flere fronter; mot patriarkalske muslimske menn, så vel som vestlige og sekulære feminister. Kulturutvalget inviterer til samtale om hvorvidt islam og feminisme er to motpoler.