Mandag 18.08 skal Dag Fjeldstad holde en humoristisk, lettfattelig og interessant introduksjonsforelesning om studieteknikk. Han skal prate om hvordan det er å møte og mestre en ny kunnskapsverden, og om studieteknikker for å unngå fortvilelse og drukningsdød.

Kurset holdes i auditorium 1 i Helga Engs Hus.

Tirsdag 11/8

Foto: Julie Marie Naglestad

19.00 Konsert
Kick-off m/ Comet Kid

20.00 Quiz
Fadderquiz

Lørdag 15/8

Foto: Kyle Meyr

21.00 Helhusfest
WeSo | Get Dancy

Søndag 16/8

Reparasjonsbannere

14.00 Sosialt
Reparasjon: brettspill