Mandag 18.08 skal Dag Fjeldstad holde en humoristisk, lettfattelig og interessant introduksjonsforelesning om studieteknikk. Han skal prate om hvordan det er å møte og mestre en ny kunnskapsverden, og om studieteknikker for å unngå fortvilelse og drukningsdød.

Kurset holdes i auditorium 1 i Helga Engs Hus.

Torsdag 3/12

19.00 Film, Filmrulltorsdag
Liv (1967)

Tirsdag 8/12

Faces

18.00 Film, Tidsbilde
Faces (1968)

20.00 Quiz
Tirsdagsquiz