Mandag 18.08 skal Dag Fjeldstad holde en humoristisk, lettfattelig og interessant introduksjonsforelesning om studieteknikk. Han skal prate om hvordan det er å møte og mestre en ny kunnskapsverden, og om studieteknikker for å unngå fortvilelse og drukningsdød.

Kurset holdes i auditorium 1 i Helga Engs Hus.

Torsdag 2/4

16615_733789713309135_7173981750888077852_n

19.30 Teater
Improworkshop

Tirsdag 7/4

L’Âge-d’Or2

19.00 Film, Tidsbilde
L’age d’or

20.00 Quiz
Tirsdagsquiz

Onsdag 8/4

Vinyl-2

20.00 Vin & Vinyl
AVLYST: Vin&Vinyl