Eksisterer Gud? (Vol. 2)

fredag 2. september 2016
kl. 18:0020:00
Pris: Gratis

Eksisterer Gud? I fjorårets arrangement med samme navn tok vi for oss det teleologiske argumentet for Gud, særlig den versjonen av argumentet som ofte kalles for fininnstillingsargumentet. I del to vil vi utforske det som ofte er kalt det kosmologiske argumentet. En versjon av det kosmologiske argumentet finnes så langt tilbake som hos Platon. Vi finner det også i forskjellige varianter hos andre fremtredende skikkelser gjennom historien som Aristoteles, Thomas Aquinas og Gottfried Leibniz. I moderne tid er det kosmologiske argumentet kanskje mest kjent gjennom den kristne Filosofen William Lane Craig, som bygger sin versjon på den enormt betydningsfulle islamske teologen, mystikeren og filosofen Al-Ghazali.

Deltakere: Sivilingeniør Bjørn Are Davidsen, filosof Einar Duenger Bøhn og astrofysiker Øystein Elgarøy.

Ordstyrer: Kai Erik Westergaard