Dommernes krig

Rettsstatsideologien med krav til at herskeren ikke bare styrer ved bruk av lov, men også selv er underlagt loven, går som en rød tråd gjennom den vestlige rettstradisjonen. Men når retten kommer i konflikt med rettsstaten; hvem trekker egentlig det lengste strået?