Bokslipp: Ulovlig medisin

fredag 23. oktober
kl. 20:00
Pris: 100 / 50

Andreas Wahl Blomkvist er lege i rus- og avhengighetsmedisin, men er mest kjent for sin kunnskap om ulovlige rusmidler og deres terapeutiske potensiale. Den 23. oktober gjester han storsalen på Chateau Neuf for å snakke om sin nye bok, Ulovlig Medisin, som slippes på Frisk forlag dagen før. 

Interessen for medisinsk bruk av ulovlige rusmidler som MDMA, LSD, cannabis, psilocybin og ketamin har skutt i været de siste årene. Flere forskningsprosjekter har publisert svært lovende studier på rusmidlenes effekt mot diagnoser som PTSD, avhengighet og depresjon.  

Ulovlig Medisin gjør Blomkvist opp status for forskningen og rusmidlene, og gir sitt bidrag til å bryte ned århundrelange tabuer rundt rusmidler og deres terapautiske effekt. I Studentersamfundet vil han foredra over noen av bokens sentrale tema, og besvare spørsmål fra publikum. 

I tillegg vil Lowan H. Stewart og Tor-Morten Kvam, begge styremedlemmer i Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap og tilknyttet PsykForsk ved Nordre Østfold DPS, holde innlegg om henholdsvis ketamin, depresjon og selvmord og assistert psykedelisk terapi med MDMA og psilocybin. 

Billetter: 50 for studenter, 100 for andre. 

Boken vil være til salgs på arrangementet, men kan også forhåndsbestilles til en gunstig pris her.

Velkommen til en lærerik kveld om forskning, medisin og tabuer!