Allmøte i Grønn Liste

André Nilsson Dannevig Møte
onsdag
24.
februar
2016
klokken
18.00
Annetsteds Gratis
Da er det tid for semesterets andre allmøte i Grønn Liste!
Dette er også det siste allmøtet før valget
Vi skal vi votere over politisk plattform og valglisten. I tillegg skal vi velge delegater til NSO sitt landsmøte.

Denne gangen har vi skaffet ordstyrer, så vi lover et effektivt møte som slutter på oppsatt tid (altså noe helt nytt i Grønn Listes historie)!

Sakslisten:
1. Orienteringer
2. Politisk plattform
3. Valg av listen til studentparlamentsvalget
4. Valg av delegater til NSO sitt landsmøte – Hvem som helst fra listen kan stille, så vurder gjerne om du har lyst. Grønn Liste har tre delegatplasser.
5. Eventuelt

Sakspapirene blir lagt ut etterhvert som de er klare.

Møtet holdes i Jan P. Syses sal på Chateau Neuf.

Etter møtet er det sosialt 🙂