Aktiv dødshjelp – en rett til å dø?

Mirza Sefo Onsdagsdebatten
onsdag
26.
oktober
2016
klokken
18.00
Klubbscenen Gratis

I dag er aktiv dødshjelp ikke tillatt i Norge. I situasjoner der en lege gir pasienten en dødbringende injeksjon, kalles dette for aktiv dødshjelp eller eutanasi. Samtlige partier på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet, som har det i sitt prinsipprogram, er i mot en slik ordning. En konsekvens av dette er at det har ført til lite debatt på Stortinget.

Flere undersøkelser viser derimot at over halvparten av befolkningen er for aktiv dødshjelp. Derfor ønsker vi i Kulturutvalget å ta debatten. Bør vi tillatte aktiv dødshjelp? Hvordan skal det i så fall reguleres? Hvor skal man sette grensene?