Chateau Neuf AS er på utkikk etter en ansvarlig for husets servering i en 100% fast stilling. 

Chateau Neuf har siden 2016 opplevd en sterk vekst og vi ser nå etter den rette/riktige/motiverte etc. personen til å bygge videre på dette. Vi søker en ambisiøs person som har lyst til å utvikle driften og konseptet her hos oss. 

Serveringsdriften på Chateau Neuf er i all enkelhet todelt. Glassbaren, vår hovedbar, er åpen mandag – fredag gjennom hele året. I tillegg har vi flere serveringspunkter som åpnes ved arrangementer. Hoveddelen av totalomsetningen vår kommer fra bardrift i forbindelse med konserter, foredrag og musikalforestillinger som hovedsakelig skjer i perioden september – medio desember og fra januar – påske hvert år. Vi har dessuten en frivillig bemannet bar, Bokcafeen, som holder åpent tre dager i uken.

Serveringsdriften på CN har per dd. 24 ansatte som til sammen utgjør fem årsverk. Stillingen er støttet opp av en ansatt barsjef som bistår med bemanning, timelister og lønnskjøring.

Driftssjef har hovedansvar for serveringen på Chateau Neuf, et ansvar som blant annet inkluderer:

 • Serveringspersonell (rekruttering, opplæring, HMS og kompetansehevning for medarbeidere)
 • Eksterne leverandører (avtaleinngåelse og forhandling med større partnere, nettverk) 
 • Konseptutvikling for servering, meny og lokaler
 • Varebestilling, lagerkontroll og inventar
 • Fortløpende rapportering og overordnet økonomiansvar for egen avdeling (oppgjør, budsjett, fakturering)
 • Særlig fokus på gjestetilfredshet og publikumsutvikling.

Arbeidstid

Chateau Neuf opererer med 37.5 timers arbeidsuke og fem ukers ferie. Du vil til en viss grad, sett bort fra obligatoriske møtepunkter, kunne styre din egen arbeidshverdag. Vi opererer med gjennomsnittsberegning av timer gjennom hele året.

En del kvelds- og helgearbeid må påregnes, samt en del fysiske arbeidsoppgaver. 

Administrasjonen gjennomfører et todagers seminar to ganger i året, med fokus på faglig ambisjon og arbeidsmiljø.

Vår drømmekandidat: 

 • Har praktisk erfaring fra tilsvarende arbeid og god kjennskap til utelivsbransjen, kulturhus, festival eller lignende. 
 • Utdannelse innenfor salg, markedsføring, restaurant eller reiseliv er en fordel, men ikke avgjørende.
 • Har god økonomiforståelse. Vi arbeider per i dag med Munu,Tripletex og Planday. 
 • Trives med å jobbe med mennesker og er glad i å yte service til både kunder og kollegaer. Har gode leder- og samarbeidsevner.
 • Er strukturert, ambisiøs, selvdreven med høy eierskapsfølelse.
 • Har god språkkompetanse og fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. 
 • Har erfaring med personalledelse og -utvikling

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt, uformelt og tidvis hektisk arbeidsmiljø.
 • Fri telefon og digitale arbeidsverktøy 
 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • 20% prosent hjemmekontor

Viktig informasjon:

Ønsket oppstart er i perioden 01.05.23-31.05.23. Send oss en utfyllende søknad og CV. Søknader med kun CV vil ikke bli vurdert. 

Stillingen har tidligere vært utlyst som “Avdelingsleder for uteliv, dette er 13.03 endret til Driftssjef”

Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges. 

Frist 15.03.2023

Søk via finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=292397025