Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund er på utkikk etter en ny administrasjonsleder i 100% fast stilling. Ønsket oppstart er i perioden 15.01.2023-15.02.2023.

Administrasjonsleder utfører en rekke støttefunksjoner for både daglig leder og organisasjonen som helhet. Stillingen er ansvarlig for å opprettholde og utvikle rutiner, systemer og strategier som kommer administrasjonen til gode samt å bistå daglig leder i det økonomiske arbeidet. Stillingen er i tillegg et viktig bindeledd mellom organisasjonen og Universitetet i Oslo (UiO). 

Administrasjonen på Chateau Neuf består per d.d. for 16 personer fordelt på 12.2 årsverk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere og loggføre ukentlige fagmøter
 • Registrere og systematisere intern informasjon via våre driftssystemer (bla. tripletex, yesplan og planday)
 • Sørge for kontinuitet i kommunikasjon på tvers av avdelinger
 • Fungere som primærkontakt for eksterne samarbeidspartnere (primært UiO)
 • Bistå daglig leder i møtevirksomhet og øvrig administrativt arbeid, inkludert budsjett, økonomi og ansettelser.
 • Ansvar for nødvendig rekvisita, kontorutstyr og arbeidsverktøy.
 • Organisere og planlegge faglige og sosiale samlinger for administrasjonen.

Vår drømmekandidat:

 • Har erfaring fra organisasjonsarbeid, administrative stillinger eller studenthus.
 • Er energisk, løsningsorientert og fleksibel. 
 • Trives med å jobbe med mennesker og er glad i å yte service til både kunder og kollegaer.
 • Har organisatorisk forståelse og gode problemløsningsferdigheter.
 • Tar raskt til seg ny kunnskap, har en analytisk tilnærming til problemer og utvikler effektive, fornuftige og praktiske løsninger. 
 • Tar initiativ, søker nye og bedre måter å gjøre ting på, er engasjert og setter i gang aktiviteter på egenhånd
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, er åpen og ærlig, og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig, hektisk og uformelt arbeidsmiljø
 • Fri telefon
 • Lønn etter avtale

Kvalifikasjoner og kompetanse:

Relevant utdannelse er en fordel, men ikke avgjørende. Søker må ha god språkkompetanse og fremstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges.

NB! Endelig søknadsfrist via Finn 16. desember 2022, men søknader vil behandlet fortløpende.

Spørsmål om stillingen? Kontakt André Titland, Daglig leder, på dagligleder@neuf.no