I 50 år har Chateau Neuf vært en av Norges ledende venues for konsert, show og event og er også tilholdsstedet til Det Norske Studentersamfund. Vi holder til sentralt på Majorstuen og holder åpent alle dager i uken.

I Chateau Neuf AS og Det Norske studentersamfund arbeider det til sammen ca. 60 personer fordelt på 17,5 årsverk i tillegg til over 350 frivillige. Med 1500 årlige arrangementer fordelt på 15 unike lokaler og 6 barer i er det alltid noe som rører seg i Oslostudentenes kulturhus på Majorstuen.

Les mer og søk på stillingen som vakter/sikkerhetspersonell.

Les mer og søk på stillingen som arrangementskoordinator.

Les mer og søk på stillingen som administrasjonsmedarbeider.