Om Det Norske Studentersamfund

Det Norske Studentersamfund (DNS) er den største studentdrevne kulturaktøren i Oslo. DNS og våre tilknyttede foreninger står for det mest omfattende og varierte kulturtilbudet av og for studenter i Oslo. DNS og våre direkte tilknyttede foreninger engasjerer nærmere 550 frivillige, og fasiliterer i tillegg engasjementet til en lang rekke studentforeninger gjennom gratis bruk av lokaler og veiledning til arrangementsproduksjon. På årsbasis gjennomfører DNS og foreningene rundt 500 utadrettede arrangementer for studenter, med et anslått besøkstall på 80 000 personer.

Det Norske Studentersamfund har det overordnete ansvaret for driften av Chateau Neuf. Dette organiseres gjennom driftsselskapet Chateau Neuf A/S, en rekke undergrupper direkte tilknyttet DNS (kalt utvalg), samt 16 fast tilknyttede studentforeninger. Vårt mål er å tilby et basistilbud innen servering og faste studentrettede arrangementer, samt tilrettelegge for virksomheten til våre tilknyttede studentforeninger såvel som studentforeninger ellers i Oslo.

Styreleder

Som Styreleder er du organisasjonens fremste leder innad og representant utad. Styreleder står direkte ansvarlig for driften av DNS overfor medlemsmøtet, som er organisasjonens øverste organ. Dette ansvaret utøves i tett samarbeid med Direktør og resten av DNS-styret. Som styreleder har du overordnet ansvar for at styret arrangerer medlemsmøter, søker om økonomiske midler, er saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, tar store økonomiske avgjørelser og sørger for at foreningen følger lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet. Styreleder har også en viktig rolle i driften av DNS’ hjem på Majorstua, som styremedem i Chateau Neuf AS. Organisasjonserfaring, særlig styreerfaring , vil være en stor fordel for utøvelsen av vervet.

Oppgaver:
– Overordnet ansvar for organisasjonen i sin helhet
– Kan forplikte Studentersamfundet utad til økonomiske og juridiske disposisjoner
– Følge opp resten av styret og administrasjonen
– Være studentersamfundets ansikt utad ovenfor presse og samarbeidspartnere
– Sitte som styremedlem av Chateau Neuf AS
– Holde kontakten med Oslos utdanningsinstitusjoner, CNAS, Velferdstinget i Oslo og Akershus, Oslo kommune, Griseordenen, m.m.

Du får:
Du får en sentral rolle i å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som Styreleder får du en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv. Du vil også lede en forening med mer enn 200 års historie bak seg, og kunne ha sterk innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer. Vervet er honorert. 

Styremedlem

Som styremedlem er du en del av DNS’ styre. Styret er det sentrale styrende organ med ansvar for at Chateau Neuf, DNS’ hjem på Majorstua, drives slik Oslos studenter ønsker. Styret jobber tett med Direktør og står ansvarlig for driften overfor medlemsmøtet som er DNS’ øverste organ. Som en del av styret har man ansvar for en del ledd i organisasjonen slik som å arrangere medlemsmøter, søke om økonomiske midler, være saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, ta store økonomiske avgjørelser og sørge for at foreningen følger de lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet.

Oppgaver:

– Å være ansvarlig for Studentersamfundet på vegne av medlemmene.

– Utarbeide handlingsplan og budsjetter.

– Representasjon utad, overfor presse, samarbeidspartnere, foreninger,  utdanningsinstitusjoner, vennesamfunn og i forhandlinger.

– Arrangere, samt rapportere til, medlemsmøtene.

– Tilrettelegge for at Direktør og Ledelsen kan drifte huset på best mulig måte.

– Sørge for sunn økonomi for foreningen som muliggjør studentenes visjon for Chateau Neuf.

– Legge til rette for mest og best mulig studentaktivitet for alle Oslos studenter.

Du får:

Du får være med å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som styremedlem vil du få en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, og vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv at du vil få jobbe for en forening med mer enn 200 års historie bak seg og kunne ha innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Vi søker etter deg som brenner for studentlivet og studentkulturen. Det er en fordel, men ikke nødvendig om du har erfaring innen studentpolitiske organer eller foreningsvirksomhet.

Ønsker du å stille til vervene?

Fyll inn dette skjemaet innen 06. mai kl 23.59, eller send en e-post til valg@studentersamfundet.no. Styremedlemmene velges også her. Direktøren og de to styremedlemmene velges for en periode på ett år. Valgkomiteen vil gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater, og presenterer sin innstilling til vervene på medlemsmøtet den 26. mai

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med valgkomiteen ved valg@studentersamfundet.no,eller tlf 98089331 for en uformell prat med valgkomiteen. Valgkomiteen består av Bjørn Ola Opsahl (leder), Kristine-Petrine Olthuis , Susann Andora Biseth-Michelsen, Marius Frans Linus Hillestad.