Studentfestivalen i Oslo er den årlige festivalen som arrangeres av Det Norske Studentersamfund under studiestart hver august.

Festivalen arrangeres på Chateau Neuf. Årets festival er fra 10. til 15. august. 

Vi ønsker et bredt kulturtilbud, og har de siste årene tilbudt Oslos studenter blant annet gratis konserter, filmvisninger, teaterforestillinger, debatter, silent disco, quiz og store fester!

Studentfestivalen har som hovedmål å bidra til en god fadderuke for nye studenter i Oslo, ved å å lage en god og attraktiv festival. Samtidig skal man bidra til å rekruttere flere frivillige til Det Norske Studentersamfunds driftsapparat, og vise studenter flest det brede kulturtilbudet som finnes på Chateau Neuf – studentenes kulturhus i Oslo.

Frivilligansvarlig har det overordnede ansvaret for rekruttering og oppfølging av alle frivillige, både før og under festivalen. Man er også ansvarlig for å sette opp de frivillige på skift. 

Vi søker deg som:

  • Er hyggelig og inkluderende
  • Jobber strukturert og effektivt
  • Jobber godt i team
  • Har stor arbeidskapasitet 

Vi kan tilby:

  • Uvurderlig erfaring innen festivaldrift.
  • Et bredt kontaktnettverk i bransjen.
  • En mulighet til å gjøre student-Oslo enda bedre.
  • Aktivstatus hos Det Norske Studentersamfund, med goder som rabatterte priser på servering og arrangementer på Chateau Neuf.
  • Honorar tilsvarende 1 måneds studiestøtte
  • Attest på utført arbeid.

Interesserte bes sende en kortfattet søknad til studio@studentersamfundet.no. Søknadsfrist er fredag 13. mars. 

For mer info, ta kontakt med festivalsjef Maiken Helena Reistad på maiken@neuf.no