Grunnet den ekstraordinære virussituasjonen med Covid-19, er vi dessverre nødt til å midlertidig stenge ned arrangements- og serveringsdriften på studenthuset Chateau Neuf på Majorstua fra torsdag 12. mars.

Dette skjer i samsvar med gjeldende pålegg fra offentlige myndigheter, av hensyn til Oslos studenter og våre frivilliges helse og sikkerhet.

– Vi understreker at det så langt vi vet, ikke har forekommet noen tilfeller av smitte på Chateau Neuf, sier Linn Cecilie Andresen som er daglig leder i både Chateau Neuf AS og Det norske studentersamfund.

Det er flere planlagte studentarrangører som nå må utsette eller avlyse sine arrangement.

– Vi beklager overfor både studentene og arrangørene at dette skjer, men vi ser fram til når vi kan åpne igjen, og fortsette å tilrettelegge for at studentene kan ha så gode, trygge arrangementer i fremtiden, sier daglig leder Linn Cecilie Andresen.

Chateau Neuf er studentenes kulturhus i Oslo. Det drives av Det norske studentersamfund for studenter i hele Oslo. Bygget eies av Universitetet i Oslo, som lar Det norske studentersamfund leie det gratis.

Det norske studentersamfund har eksistert i over 200 år, siden 1813. Chateau Neuf ble bygget for å huse Det norske studentersamfund, noe det har gjort siden innvielsen i 1973.

Hvert år arrangeres det flere hundre arrangementer på Chateau Neuf, med det hovedformål å til gode for byens studenter.

Kontaktperson:
Linn Cecilie Andresen
Daglig leder, Det norske studentersamfund og Chateau Neuf AS
dagligleder@neuf.no