Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund søker etter en engasjert og hardtarbeidende medarbeider til å både bemanne og ha et overordnet ansvar for husets barer. Stillingen har personalansvar og driftsansvar. Barkordinator vil dermed forholde seg til flere av Chateau Neufs samarbeidspartnere, og fungere som en representant for huset både eksternt og internt.

Som ansatt ved Chateau Neuf vil du bli en av de første kontaktpunktene våre gjester møter ved besøk til huset. Vi søker derfor deg som:

 • Er imøtekommende og serviceinnstilt
 • Føler ansvar og eierskap ovenfor dine arbeidsoppgaver
 • Er strukturert og pålitelig, selvdreven og intuitiv
 • Har grunnleggende kunnskap om alkohol- og røykelovgivning. Saluttkurs er påkrevd.
 • Har gode samarbeidsevner

Stillingen som barkordinator vil ha et overordnet ansvar sammen med driftsjef for de ansatte i CNAS bar. 
Stillingen har bla ansvar for:

 • Delta på intern møter/ produksjonsmøter
 • Tilrettelegging og oppfølgning av personale
 • Ansettelsesprosess
 • Skiftoppsett og -godkjenning
 • Kompetanseutvikling
 • Oppdatering og oppfølging av rutinedokumentasjon og -materiell
 • Personaloppfølging av og -samtaler med CNAS personell i samarbeid med driftsjef
 • Rutiner, renhold og IK alkohol
 • Oppfølgning av barene i forkant av alle arrangement
 • Rapportering til driftssjef

Kvelds- og helgearbeid må i stor grad påregnes.

CV og søknad sendes til driftssjef@neuf.no