Chateau Neuf AS på Majorstuen i Oslo søker servicemedarbeidere til fortrinnsvis sesongarbeid i forbindelse med events og arrangementer. Kvelds- og helgearbeid er en naturlig del av arbeidet, og må i stor grad påregnes. Søkere bør se for seg å kunne jobbe intensivt i arrangementsperioden september til mars. 

Stillingen innebærer:
– Baransvar ved større arrangementer og eventer
– Garderobe, orden og forefallende arbeid
– Oppgjørsansvar
– Supplering mm

Søkere bør:
– Ha høy arbeidskapasitet og rutineforståelse
– Være selvdrevet, utadvendt og serviceinnstilt
– Være effektiv og mestre stress
– Være pålitelig, punktlig og fleksibel
– Ha godkjent Saluttkurs 
– Trives med å jobbe i et ungt og dynamisk miljø
– Være minst 20 år

Søkere som faller utenfor aldersgruppen og ikke har godkjent Saluttkurs innen søknadsfrist vil ikke bli vurdert. 

Erfaring fra bardrift i tillegg til kunnskap om organisasjonslivet og driften til Det Norske Studentersamfund er en bonus, men ikke påkrevd.

Det gis full opplæring. Stillingen er skiftbasert og timelønnet.

CV med kort tekst om hvorfor du er den beste kandidaten til denne stillingen sendes til runa@studentersamfundet.no