Bli med i Tappetårnetstyret!

Tappetårnet skal velg nytt styre for 2019.

Tappetårnet er barutvalget på Det Norske Studentersamfundet. Tappetårnet drifter barene på Chateau Neuf på frivillig basis. Vi har i dag om lag 55 aktive medlemmer, som jobber på alt fra debatter til rockekonserter. Vi har opp gjennom årene bygget opp en solid base av dyktige og effektive bartendere, som med glede lærer opp nye medlemmer. Vi har i tillegg et veldig bra internmiljø, som blir bedre for hver dag som går!

På generalforsamlingen i desember skal det skal velges en leder og tre styremedlemmer. Vervene som utlyses er leder, personalsansvarlig, sosialansvarlig, og kurs- og kompetanseansvarlig.

I den anledning oppfordres alle som kunne tenke seg et styreverv å kontakte valgkomitten. Valgkomiteen er Stein-Olav Moe Fause og Brage Lie Jor. Om du er interessert – skriv en kort tekst om deg selv, hvilken stilling du ønsker å søke på, og hvorfor du søker på den stillingen. Det kan sendes til stein-olav.moe.fause@studentersamfundet.no. Siste frist for å søke er 28. november.

Vi håper så mange som mulig melder sin interesse!