For at Studentfestivalen i Oslo 2019 skal bli best mulig, så trenger vi et styre. Og vi trenger et bra styre! Derfor håper vi at DU har lyst til å være med på laget.

Stillingene som lyses ut i første omgang er:

  • Festivalsjef
  • Bookingansvarlig

Les mer om vervene lenger ned på siden.

Om festivalen:

Studentfestivalen i Oslo er Norges største årlige studentfestival, og arrangeres av Det Norske Studentersamfund under studiestart hver august. Festivalen har røtter tilbake til 1947, som var første gang man arrangerte det som da kaltes Studenteruke.

Kjært barn har mange navn, det gjør at festivalen har hatt mange navn opp gjennom årene, men har siden 2017 gått tilbake til å hete Studentfestivalen i Oslo.

Festivalen jobber mye med å ha et bredt kulturtilbud, og har de siste årene tilbudt Oslos studenter blant annet gratis konserter, filmvisninger, teaterforestillinger, debatter, silent disco, quiz og store fester!

FESTIVALSJEF:

Festivalsjefen har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter forbundet med studiestartsuken på Chateau Neuf, herunder booking av artister, markedsføring, kontakt med fadderordningene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo og innsalg av Chateau Neuf som venue for disse, samt koordinering av arrangementsvirksomhet i regi av Studentersamfundets mange undergrupper og tilknyttede foreninger.

Festivalsjefen skal etablere og koordinere en arbeidsgruppe for festivalen i samarbeid med ledelsen i Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf A/S. Festivalsjefen rapporterer direkte til direktøren i Studentersamfundet.

Studentfestivalen er i hovedsak frivillig drevet, og det må påregnes en del arbeid til
rekruttering av nye frivillige i forkant av festivalen.

Arbeidet kan være svært tidkrevende både før, under og etter festivalen. Festivalsjefen har stor grad av frihet til selv å utvikle festivalens profil og konkrete tilbud.

Vi søker deg som:
– Er effektiv, samarbeidsvillig, og har gode lederegenskaper.
– Har erfaring med produksjon og planlegging av større kulturarrangementer.
– Ønsker erfaring med kulturproduksjon og festivaldrift.
– Lærer raskt.
– Har stor arbeidskapasistet.

Vi kan tilby:
– Uvurderlig erfaring innen kulturdrift.
– Et bredt kontaktnettverk i bransjen.
– Stor frihet i valg av konsept og prosjektorganisering.
– Aktivstatus hos Det Norske Studentersamfund, med goder som rabatterte priser på
servering og arrangementer på Chateau Neuf.
– Honorar tilsvarende 3 måneder studiestøtte.

BOOKINGANSVARLIG:

Bookingansvarlig har i samarbeid med festivalsjefen hovedansvar for booking av artister
samt planlegging og gjennomføring av konsertene under festivalen. Bookingbudsjettet for 2019 er på omlag 300 000 kr. Bookingarbeidet foretas i samarbeid med ledelsen i
Studentersamfundet og Chateau Neuf A/S, men bookingansvarlig har utover dette stor frihet til selv å organisere arbeidet.

Studentfestivalen drives i hovedsak på frivillig basis.

Vi søker deg som:
– Har erfaring med booking og gjennomføring av konserter
– Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
– Jobber strukturert og selvstendig
– Har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:
– Verdifull erfaring innen festivaldrift.
– Et bredt kontaktnettverk i bransjen.
– Stor frihet i valg av artister og profil.
– Aktivstatus hos Det Norske Studentersamfund, med goder som rabatterte priser på
servering og arrangementer på Chateau Neuf.
– Honorar tilsvarende 1 måned studiestøtte.

Interesserte bes sende en kortfattet søknad til:

thorstein@1813.no

For mer info ta kontakt med avtroppende festivalsjef Emil Christoffer Mathisen på
emil.mathisen@studentersamfundet.no eller 979 89 509 eller direktør i Det Norske
Studentersamfund Thorstein Sjursen på direktor@studentersamfundet.no eller 957 60 396.