Kaare Seeberg Sidselrud (55) jobber til vanlig som seniorrådgiver i skatteetaten og arbeider med folkeregister. Men han har også tittelen “seremonimester ved Hans Majestet den Gyldne Gris” ved Studentersamfundet. 

– Hva gjør man på Chateau Neuf med en slik tittel?

– Mine oppgaver her er å være tradisjonsbevarende og tradisjonsformidlende. Jeg tar vare på “Den Gyldne Gris“, altså ordensvesenet vårt. Hvem som har gjort hva f. eks. Et studentersamfund som er 205 år gammelt har bygd opp en del tradisjon og historie underveis. Noe jeg også gjør, er å formidle dette til nye genereasjoner. Både ved å snakke med folk og ved foredrag. 

– Hvor lenge har du vært knyttet til Studentersamfundet på Chateau Neuf?

– Lenger enn hva folk skulle tro. Første gang jeg satte mine ben i Studentersamfundet var høsten 1984. Så har jeg hatt forbindelse til huset på en eller annen måte helt siden det.

– Kan du nevne noen av de forbindelsene?

– Jeg har studert jusshistorie og arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo, så jeg har nedlagt en god del tid både på universitetet, i studentpolitikken og her i Studentersamfundet. Før hadde vi egentlig ikke foreninger her, alt var bare et stort studnetersamfunn med utvalg. Jeg var med i biblioteksutvalget, bokcafeén og var Studentersamfundets førstearkivar blant annet. Det som har med tradisjon og historie å gjøre er det jeg har interessert meg mest for. 

– Hvis du skal trekke fram en historie fra Studentersamfundets 205 år, hva ville det ha vært?

– Vanskelig å ta en enkel episode, men på sitt beste har Studentersamfundet vært en møteplass for studenter, uavhengig av politisk standpunkt. Et sted hvor man har fått store diskusjoner opp, hvor rikspolitikere har møttes mens de var studenter, og det har gjort at de fikk en respekt for hverandre uansett om de var uenig i standpunktene. Man respekterer at man har forskjellige synspunkter. Sånn sett har Studentersamfundet vært viktig i det norske samfunn. 

Bilde fra Høstgallaen. Foto: Studentenes Fotoklubb