Det Norske Studentersamfund (DNS) leter etter to nye medlemmer av styret fra 1. januar 2019.

Om vervet

Som styremedlem er du en del av DNS’ styre. Styret er det sentrale styrende organ med ansvar for at Chateau Neuf, DNS’ hjem på Majorstua, drives slik Oslos studenter ønsker. Styret jobber tett med Direktør og står ansvarlig for driften overfor medlemsmøtet som er DNS’ øverste organ. Som en del av styret har man ansvar for en del ledd i organisasjonen slik som å arrangere medlemsmøter, søke om økonomiske midler, være saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, ta store økonomiske avgjørelser og sørge for at foreningen følger de lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet.

Oppgaver

 Å være ansvarlig for Studentersamfundet på vegne av medlemmene.
 Utarbeide handlingsplan og budsjetter.
 Representasjon utad, overfor presse, samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner,
vennesamfunn og i forhandlinger.
 Arrangere, samt rapportere til, medlemsmøtene.
 Tilrettelegge for at Direktør og Ledelsen kan drifte huset på best mulig måte.
 Sørge for sunn økonomi for foreningen som muliggjør studentenes visjon for Chateau Neuf.
 Legge til rette for mest og best mulig studentaktivitet for alle Oslos studenter.

Du får:

Du får være med å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som styremedlem vil du få en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv og du vil jobbe for en forening med mer enn 200 års historie bak seg og kunne ha innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Mer informasjon om vervet kan finnes her.

Vi søker etter deg som brenner for studentlivet og studentkulturen. Det er en fordel, men ikke
nødvendig om du har erfaring innen studentpolitiske organer eller foreningsvirksomhet.

Ønsker du å stille til vervet?

Send en epost til valg@studentersamfundet.no innen 21. oktober
Vervet velges av medlemsmøtet 8. november.