Innkalling til medlemsmøte 25. mai

Det Norske Studentersamfund (DNS) er en demokratisk organisasjon, det betyr at medlemmer (og alle SIO-registrerte studenter) har muligheten til å påvirke avgjørelser som tas. Nå er det er tid for å velge en ny Formand(!), som har en regjeringsperiode på ett år. I tillegg skal det også velges to styremedlemmer. Så om du vil være med på å bestemme hvem som skal være DNS’ ansikt utad, eller er interessert i verv, er det bare å møte opp!

Møtet tar sted 25. mai i Lillesalen, det starter kl.15:00 og ender 18:00. Du finner mer informasjon om arrangementet her.

Om du vil vite mer om vervene, ta kontakt på valg@studentersamfundet.no snarest!