Flyttearbeidet rundt St.Olavs gate 32 avsluttes

Etter en intens debatt på medlemsmøte 01. mars ble det avgjort at flyttearbeidet rundt St.Olavs gate 32 avsluttes. 90 personer stemte for å avbryte flytteprosessen, mens 40 stemte for å fortsette. Dette betyr at vi fremover vil fortsette å holde driften av Det Norske Studentersamfund (DNS) gående her på Chateau Neuf.

Betyr dette at DNS er låst til lokalene på Chateau Neuf for evig og alltid?
Nei, det som ble avgjort på møtet var at det pågående flyttearbeidet skulle avsluttes. Med andre ord vil ikke DNS lenger se på bygget i St.Olavs gate 32 som et alternativt lokale, da flertallet var for at det ikke var passende. DNS vil derfor forbli på Majorstuen inntil videre, og fokusere på å utvikle best mulig tilbud i de nåværende lokalene.

Vi vil takke alle som deltok for et spennende og interessant medlemsmøte, vi setter stor pris på at du møtte opp.