Innkalling til medlemsmøte

Det vil holdes et medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund (DNS) onsdag 1.mars kl.18:13. Alle må registreres på stedet før dette tidspunktet, så det kan lønne seg å møte opp litt tidligere. Møtet tar sted i Lillesalen på Chateau Neuf og flere saker vil bli tatt opp.

Vi vil understreke at aktive i DNS og alle medlemmer av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har stemmerett. Det samme gjelder vitenskapelige ansatte ved norske universitet/høgskoler og medlemmer av andre norske studentsamfunn.

DNS er av studenter for studenter – så møt opp og bruk din stemme til å formidle din mening om sakene som blir tatt opp. Vi jobber hele tiden med å utforme tilbud til å best passe ønskene til studentene i Oslo, men for å klare dette er det nødvendig for oss at dere deltar og sier hva dere mener.

Sakslista:
1. Godkjenning av innkalling
a. Valg av ordstyrer og referent
2. Orienteringer
3. Åpen debatt
4. Honorering
5. Flyttesaken
6. Valg av valgkomité på inntil fem personer
7. Valg av styremedlem i DNS
8. Valg av storebror i Desisjonen