Vil du sitte i Hovedstyret?

Formandskapet ved Det Norske Studentersamfund søker ildsjeler til å sitte i Hovedstyret 2016. Vi søker deg som brenner for kultur, organisasjonsarbeid, og studentlivet. Vi utlyser tre verv som er beskrevet under.

Det er viktig at du er villig til å bruke tid på vervet, og er forbredt på at enkelte perioder kan bli hektiske. Til gjengjeld vil du få unik erfaring i drift av et av Norges største frivillige kulturhus.

Det er en fordel om du er kjent med Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf, og en innføring vil bli gitt ved behov.

Sendt CV, søknad,  og annen viktig dokumentasjon til styret@studentersamfundet.no innen 4. Mars.


Markedsansvarlig
Markedsansvarlig har ansvaret for å bidra til et godt samarbeid med næringslivet med gunstige kontrakter for organisasjonen. Hovedoppgaven består i å være en drivkraft for salg av medlemskap, på større begivenheter og til hverdags, på nye og gamle plattformer.

I tillegg skal markedsansvarlig arbeide for å utvide medlemskapet til Det Norske Studentersamfundet, slik at det blir mer attraktivt å være medlem. Dette skal gjøres gjennom å opprette sponsoravtaler med ulike aktører for å gi medlemmene et bedre tilbud.

Ettertraktede egenskaper er relevant erfaring og utdannelse, selvstendighet og god forståelse og engasjement for hva arbeidet innebærer.

PR- og kommunikasjonsansvarlig
Har det overordnede ansvaret for promoteringen og merkevarebyggingen av Det Norske Studentersamfund og studenthuset Chateau Neuf. PR-ansvarlig skal sørge for et godt forhold til organisasjonens målgrupper, og sørge for at vi når ut til flere studenter. Et særlig mål er å utvide PR-strategiene og utvikle nye.

Formandskapet ønsker å begynne å ta i bruk flere virkemidler, særlig digitale, i større grad enn det som tidligere har blitt gjort, men trenger også en person som er klar for å få hendene skitne og drive med godt gammaldags plakatarbeid. PR-ansvarlig har ansvaret for samarbeidet mellom Hovedstyret og Kommunikasjonsavdelingen.

Ettertraktede egenskaper er relevant erfaring og utdannelse, selvstendighet og god forståelse og engasjement for PR-arbeid og branding.

Bookingsansvarlig
Bookingansvarlig skal være første kontaktpunkt for studentforeninger og eksterne som ønsker å bruke kulturhuset Chateau Neuf, og skal sørge for at disse får en god opplevelse av huset.

Personen skal ha ansvar for innhenting av arrangører og arrangementer, og at disse får god service ved forespørsler om booking. Bookingansvarlig skal og sørge for at det ikke skjer dobbeltbookinger eller booking av nærliggende arrangementer som går dårlig overens pga. lyd eller liknende.

Vi trenger noen som kan arbeide selvstendig, har god sans for logistikk og er strukturert i sitt arbeid, imøtekommende og serviceinnstilt!