Teater Neuf søker nye styremedlemmer!

Teater Neuf er hele Oslos studentteater. Vi holder til på Chateau Neuf, hvor vi setter opp 6-8 forestillinger i året. Teater Neuf består av et skuespillerensemble, ei scenegruppe, ei produksjonsgruppe og et styre. Vi har i tillegg ei improgruppe som har lavterskels workshops én gang i uka, og tidvis setter opp improforestillinger.

Nå søker vi nye styremedlemmer!

Teatersjef

Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Stillingsbeskrivelse: Leder for Teater Neuf. Er både kunstnerisk- og administrativt ansvarlig for foreninga. Fungerer som Teatrets ansikt utad, og styrets ansikt innad på DNS.

 

Nestleder 

Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Stillingsbeskrivelse: Teatersjefens høyre hånd, bistår vedkommende med foreningens daglige drift. Fungerer òg som leders stedsfortreder. 

 

Økonomiansvarlig

Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Stillingsbeskrivelse: Økonomiansvarlig sørger for å forvalte Teater Neufs økonomi på en forsvarlig måte. Setter opp budsjett og fører regnskap for foreninga i sin helhet. Bistår/fører kontroll over hver enkelt produksjon.  

 

Arrangementsansvarlig

Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Stillingsbeskrivelse: Har ansvar for medlemmenes faglige utvikling. Arrangerer workshops og har ansvar for “På scenekanten/Baksnakk”, o.l.

 

Internansvarlig

Periode: 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Stillingsbeskrivelse: Fungerer som bindeledd mellom styret og Teaterets medlemmer. Internansvarlig holder oversikt over medlemsmassen, arrangerer allmøter og sosiale sammenkomster. 

Audition Teater Neuf

Samtlige verv velges på generalforsamling i Teater Neuf i slutten av mai 2015. Interesse for vervene må meldes til valgkomiteen seinest fredag 8. mai. 

Vi tar også gladelig i mot spørsmål om (eller anbefalninger til) vervene. 

Valgkomiteen kan nås på:

tor@studentersamfundet.no
fanny.brandvol@studentersamfundet.no
desiree.vaksdal@studentersamfundet.no 

Les mer om Teater Neuf her