Kulturutvalget – kulturbærer på Chateu Neuf

Siden 1813 har Det Norske Studentersamfund hatt en tradisjon for kritisk tenkning og meningsytringer. I dag blir denne kjernevirksomheten utført av Kulturutvalget (KU) som siden 1947 har stått for debatter, foredrag og sofasamtaler om både historiske og aktuelle temaer.

De over 40 medlemmene i KU er organisert i fire redaksjoner, som hver har ansvar for en arrangementsserie. Redaksjonene står for hele prosessen fra den første idéen til debatt- eller foredragskveld med eksperter og publikum.

På mandager er det Upopulær aften der akademikere møtes til forskjellige former til intellektuell samtale og debatt om hva enn man kan forestille seg, som for eksempel tidsreiser, ondskap eller internett-memes. Midt i uka er det debatt på landets frieste talerstol, kjent som Onsdagsdebatten. På fredag er det Akademisk vorspiel der eksperter innen forskjellige fagfelt presenterer tema og personligheter som har preget akademia og samfunnet. Vorspielet fortsetter i BokCaféen med en uformell og heftig diskusjon om alt fra egyptiske begravelser til Jens Bjørneboe. Noen torsdager i halvåret arrangeres også Boktorsdag med bokbad mellom en forfatter og en student.

Foto: Øystein Jensen.

Foto: Øystein Jensen.

På det ukentlige redaksjonsmøtet i Upopulær aften er det uformell idémyldring og diskusjon som står på programmet. Folk kaster ut forslag til temaer som deretter blir vridd og vendt på. Man diskuterer hva som er interessant for publikum, hva slags vinkling man kan ha og hvem man kan invitere.

Ordskiftet går raskt. Fra den parallelle verden som døve lever i, med sin egen kultur og språk, til kroppspress innen idretten. Og Arne Scheie er jo egentlig hoppdommer, kanskje han vil komme og snakke om stil? For hva skal man egentlig med stilpoeng når det kan virke som om de for det meste følger lengden og trynefaktoren?

Leder for Kulturutvalget, Håkon Søiland, har sett mye forskjellig i sin tid i foreninga.

Hva er den beste onsdagsdebatten du har vært på?

—Her er det mye å velge mellom! Rent debatt-teknisk var en nylig avholdt debatt om hvorvidt man burde boikotte OL i Sotsji rene skoleeksempelet. Det meget kompetente panelet hadde alle godt begrunnede syn, selv om ingen av dem i utgangspunktet var enige. Og vel så viktig: Ordstyreren gjorde en durabelig innsats. Den Onsdagsdebatten som likevel sitter best igjen er nok Mestermøtet vi hadde om frihet, mellom Lars Fredrik Svendsen og Arne Johan Vetlesen. Her møttes to skoler innen frihetstenkning til duell, og debatten var både faglig tung og underholdende.

Finnes det et tema du skulle ønske Upop tok for seg?

—Mye er sagt om hjernen, men jeg har enda ikke vært på et arrangement om hjernen i møtet med statistikk. Jeg hadde plassert meg på første rad om det var en Upop som gikk i dybden på den påståtte diskrepansen mellom hjernens og statistikkens analyser av data.

Har du endret mening eller blitt mer interessert i et tema etter et Akademisk Vorspiel?

—Så absolutt. Rett før jul ble det holdt et Akademisk Vorspiel med komponist og pianist Wolfgang Plagge. Foredraget handlet om hvordan forkunnskap om verket og kunstneren farger lytteropplevelsen. Dette er i seg selv en lite overraskende idé, men ved et digresjonstungt foredrag akkompagnert av korte og lengre pianostykker ble vi utsatt for et slags eksperiment der han plasserte strategiske drypp av informasjon, spilte et stykke, for å så å ta våre assosiasjoner på fersk gjerning. Plagge argumenterte også for at den mest fruktbare forkunnskapen man kan ha ikke er om kunstneren selv, men om tiden denne personen levde i. Kunstnere fremstilles ofte som noen utenfor sin tid, men deres fremmedelement består i at de faktisk greier å se sin egen samtid klart. I motsetning til de fleste av oss, er jeg overbevist om at Plagge selv er en av dem som besitter dette klarsynet.

Hva kan man forvente seg hvis man drar på en Boktorsdag?

—BokTorsdag er vår nyeste redaksjon, og er derfor fortsatt i støpeskjeen. Til nå har arrangementene vært intervjuer om ny, norsk litteratur, men jeg vet de også jobber med spennende arrangementer om alt fra refleksjoner rundt litteraturvitenskap til høytlesning. En stor del av BokTorsdag er også en nyopprettet blogg med ukentlige innlegg, så man trenger ikke vente helt til neste arrangement for litterært påfyll.

Hvem burde søke seg til KU?

—Per dags dato har vi redaksjonsmedlemmer i alderen 19-27 år med svært ulik utdanningsbakgrunn, og som er spredt ut over hele det politiske spekteret. Dette mangfoldet jobber vi aktivt for å bevare. Det er på den annen side helt elementært at man er en person som mener noe, som setter pris på frivillig arbeid og er student. Nå heter vi en gang også Kulturutvalget, så vi tar kulturens rolle i samfunnet seriøst og prøver også å bringe dette budskapet videre. Nye medlemmer bør være åpne for denne misjonen. Andre forkunnskaper om bl.a. ordstyring er flott, men på ingen måte nødvendig da man blir kurset i det meste.

Har dere endringsplaner for KU i fremtiden?

—Vi fikk dette semesteret en helt ny redaksjon i BokTorsdag, med rendyrkede litteraturarrangementer. De andre redaksjonene farges av en viss gjennomstrømming av både redaktører og redaksjonsmedlemmer. Vårt arbeid er med andre ord alltid i endring! På et mer organisatorisk nivå søker vi hele tiden etter bedre måter å drive foreningen på. Vårt siste prosjekt er at vi har startet å gjøre opptak av samtlige arrangementer, og ikke bare Onsdagsdebatten. Vi jobber med en ordning for å få lagt dem ut fortløpende som podcaster på studentersamfundet.no. Det som derimot ikke forandrer seg er vår urokkelige i tro på kraften av å holde debatter, foredrag og samtaler ansikt til ansikt, fritt for etterhåndsredigering og kommentarfeltspam. Meninger blir nakne i møtet med Landets Frieste Talerstol.